Wi-Fi marketing

WiFiAd

DigitalAd představuje nové inzertní možnosti sponzoringu Wi-Fi hotspotů na českých nádražích. 

Zásah více než 2,5 mil. uživatelů měsíčně.

 

Výhody WiFiAd sponzoringu

– minimálně 98,4% přístupů z mobilních tel.
– průměrné CTR 3,41%
– garantovaná 100% visibilita
– možné zobrazovat videospot až do 75”

Ukázka WiFiAd sponzoringu.